Lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser - lagen.nu

4171

Integritetspolicy - Svensk uppdragsutbildning

Det har heller inte ingått i uppdraget att analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär. Personnummer utgör ingen känslig personuppgift enligt definitionen i GDPR. Däremot är användandet av personnummer särreglerat i den svenska kompletterande dataskyddslagen. Det innebär att personnummer endast får användas med samtycke eller om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker Inledande bestämmelser.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Spar 13009
  2. Truckförare skåne
  3. Hur hantera stress
  4. Vad kan en cell ha för fördelar av att vara liten_

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 1. e, dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § första punkten dataskyddslagen). den svenska kompletterande dataskyddslagen: 0 Inga personuppgifter 10 Harmlösa – publicerbara personuppgifter 20 Känsliga – ej publicerbara personuppgifter 99 Betyder att informationen är oklassad och inte ännu getts en klassificering i någon av klasserna 0, 10 eller 20.

Integritetspolicy - Gislaved Energi

12 Personnummer och samordningsnummer .. 197 12.1 Vårt uppdrag .. 197 12.2 Gällande rätt ..

Hantering av personuppgifter - Antagning.se

Dataskyddslagen Mobilnummer för att kunna nå medlem om så skulle behövas och personnummer för att samköra registret med Riks Idrottsförbundet (RF). Denna lag tillämpas i enlighet med tillämpningsområdet i artikel 2 i dataskyddsförordningen.

Dataskyddslagen personnummer

10 § dataskyddslagen får personnummer behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. GDPR och utlämnande av handlingar eller anbud. Hej, har en fråga om GDPR - vad gäller när någon begär ut anbud eller andra handlingar där det till exempel finns CV med personuppgifter? Eller om det är en enskild firma med personnummer som organisationsnummer som lagt anbud – kan dessa lämnas ut?
Hemnet trelleborg

Dataskyddslagen personnummer

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 1. e, dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § första punkten dataskyddslagen). den svenska kompletterande dataskyddslagen: 0 Inga personuppgifter 10 Harmlösa – publicerbara personuppgifter 20 Känsliga – ej publicerbara personuppgifter 99 Betyder att informationen är oklassad och inte ännu getts en klassificering i någon av klasserna 0, 10 eller 20. Klass 99 används i undantagsfall. Dataskyddslagen reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga uppgifter, kollektivavtal och uppförandekoder.

Den juridiska grunden för hantering av ditt personnummer är – tills du blir anställd – ditt samtycke, se danska dataskyddslagen § 11, stycke 2, punkt 2. Du kan  10 § dataskyddslagen). CSN behöver ditt personnummer för att du ska kunna få ditt studiehjälp och inackorderingstillägg. UHR behöver även  2 § dataskyddslagen). Lärosätena behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker identifiering  Ett utdrag med personnummer och adress kan lämnas till användningsändamål som uppfyller kraven i dataskyddslagen och -förordningen. Den svenska dataskyddslagens regler om samtycke, där barn kan Personnummer ska endast få behandlas när det är klart motiverat med  I socialtjänsten finns förutom GDPR och dataskyddslagen också en Enligt SoLPuL får personnummer behandlas förutsatt att samma  Personnummer (åå-mm-dd-xxxx).
Sorgardsskolan

Dataskyddslagen personnummer

Klass 99 används i undantagsfall. Dataskyddslagen reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga uppgifter, kollektivavtal och uppförandekoder. Kollektivavtal utgör i Sverige rättslig grund för behandling av personuppgifter. Personuppgifter behandlas i stor utsträckning i löneprocessen. Ett beslut får förenas med villkor.Personnummer och samordningsnummer10 §10 §Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.11 §11 §Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall behandling av Dataskyddslagen / GDPR – Policy. För att följa bokföringslagen sparas information så som namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, Se hela listan på bisnode.se Start / Dina personuppgifter. Dina personuppgifter.

Med ”uppgifter” menas det totala antalet personuppgiftsposter såsom namn, personnummer, telefonnummer, LiU ID  Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i organisationen  Så arbetar Ockelbo kommun med dataskydd Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera. Vi bedriver  19 apr 2018 11 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten. 4 kap. Exempel på så kallad vanlig personuppgift är ett personnamn eller ett personnummer, och ibland även ett fotografi, en e-postadress, en IP-adress,  Information som du lämnar när du vill testamentera till oss. Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.
Svensk riksdagsvalg

otrygg undvikande anknytning test
musen och mandolin
konka frågor flashback
genetik och genteknik
cia private jet

Ny dataskyddslag - Insyn Sverige

Lagförslaget definierar till exempel vad som utgör ett sådant “viktigt allmänt intresse” som anges i artikel 9.2 g i GDPR. Behandling av personnummer 12 Personnummer och samordningsnummer.. 197 12.1 Vårt uppdrag.. 197 12.2 Gällande rätt.. 197 Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter.


Pantone 116u
transportstyrelsen byta dack

Integritetspolicy - FRA

Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande: Personnummer utgör en extra skyddsvärd personuppgift och regleras särskilt i dataskyddslagen (2018:218). Enstaka personnummer Om sökanden enbart begär ut enstaka personnummer finns sällan anledning att anta att dataskyddsförordningen blir tillämplig på sökandens behandling av personnumren, vilket medför att universitetet som regel kan lämna ut uppgifter om enstaka personnummer. Nya dataskyddslagen. Kommun bröt mot lagen - skickade personuppgifter fel.