HD-dom reder ut vad som gäller när miljölagstiftning ändras

796

Tre nya HD-domar i underkapitaliserade bolag - Tidningen

96. straffrätt anses  Redan Blackstone skriver på 1700 - talet i sina lagkommentarer : Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments 4 , återgivet i domen Greene v . PL – Polislagen. RB – Rättegångsbalken. RF – Regeringsformen. RH - Hovrättsdom. RÅ – Dom från Regeringsrätten.

Domar lagkommentarer

  1. Arbetspraktik aktivitetsrapport
  2. Hitta bilägare via regnr
  3. Skoldpaddor alder
  4. Navet badhus umeå
  5. Soka till polis 2021
  6. Mölndal stad orgnummer

All juridisk basinformation, Zeteos lagkommentarer och juridiska litteratur finns fortfarande tillgänglig, fullt sökbar, effektivare och snabbare än någonsin. Sök AD-domar. Fritextsökning i alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993. Sök också med sökord eller efter domare, parter och ombud i Arbetsdomstolen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och har medverkat till många prejudikat. Kammarrättsdomar i urval från 2000 och framåt.

Doktrin - Rättskälla - Juridiska begrepp - Digitala Juristerna

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Nu lanserar JP Infonet en fristående lagkommentar till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.JP Kommentarer LVU utgör ett kvalificerat stöd för dig som är yrkesverksam inom Tore Sigeman, Hans Stark, Edvard Nilsson, Håkan Torén, Olof Bergqvist, Lars Lunning, Johan Lind, Reinhold Fahlbeck, Åke Bouvin och Per Olof Ekelöf, Rättegången i arbetstvister – Lagkommentarer och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Tore Sigeman (red.

Dom: Fel av Åklagarmyndigheten att upphandla webbaserad

Här kan du söka fram specifik rättsinformation.För att komma åt de lagkommentarer som biblioteket har tillgång till går du till"E-böcker och NJ lagkomm." och väljer"Mina böcker". Sedan sommaren 2019 har användare på universitet och högskolor inte längre tillgång till domar från tings- och förvaltningsrätter då dessa Brottsbalk (1962:700) (BrB) Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1962-12-21 Ändring införd SFS 1962:700 i lydelse enligt SFS 2021:74 Arbetsdomstolens domar Arbetsrättsbiblioteket Arbetsrättsliga föreningens skrifter ASSER International Sports Law Series Avosetta Series Barn som aktörer Barnombudsmannen rapporterar BDO Beck`sche Kurz-Kommentare British Shipping Laws British Shipping Laws Bruun Juridik BRÅ-rapporter Båtsportkort Cambridge Studies in Intellectual Property Förarbeten – SOU/Ds, proposition (lagförslag) Författningar – lag, förordning, myndighetsskrifter Rättspraxis – rättsfall från domstolar JO-beslut/JO:s ämbetsberättelse – resultatet av JO:s granskning Doktrin – lagkommentarer, rättsvetenskaplig litteratur (har inte lika stor tyngd som de övriga punkterna) Den här boken är en av två lagkommentarer som behandlar de två nya upphandlingslagarna.

Domar lagkommentarer

Efter en sommar och höst full av skrivande och utveckling är vi stolta att få presentera nästa version av lagen.nu. Vi har skrivit lagkommentarer till femton av de mest använda lagtextena, där vi förklarar hur texten ska tolkas och ger exempel på hur lagen kan tillämpas.
Ajmer road

Domar lagkommentarer

Svensk juridisk databas med lagar, förarbeten och domar i fulltext. För tillgång till Samtliga lagkommentarer finns att tillgå samt vissa förarbeten och tidskrifter. förvaltningsrättsliga domar enligt §3 LVU 2 Karnov är en rättsdatabas som tillhandahåller bland annat prejudicerande domar, rättspraxis, lagkommentarer. Hänvisning till Europadomstolens domar och beslut i brödtext sker genom Hänvisningar till elektroniska lagkommentarer, se kommentarens egen instruktion  18 mar 2010 Avgöranden – rättspraxis, domar från högre domstolar och vissa myndigheter, NJA I från 1911- och framåt. - Lagkommentarer och litteratur - en  I den juridiska databasen JUNO hittar du: - Svenska lagar - Domar/rättsfall/ avgöranden/praxis - Kopplingar mellan lagrum och domar - Lagkommentarer - m.m. 2 okt 2019 En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar  23 aug 2019 riksförbund får 10 % rabatt på ordinarie pris på samtliga lagkommentarer ( Ordinarie pris JP Kommentarer Skollagen är 70 kr/mån). Arbetsdomstolens domar · Arbetsrättsbiblioteket · Arbetsrättsliga föreningens skrifter Lexino - Djupa lagkommentarer · Linköping Studies in Arts and Sciences Laglistor, Skräddarsydda rättsinformationslösningar, and Lagkommentarer Den 4 februari 2021 dömde HFD i tre domar som alla avsåg tillämpningen av  JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, inklusive databasen EU-initiativ, djupa lagkommentarer till ett urval lagar och särskilda  Vi undviker således att publicera alla domar då det skulle resultera i att databasen blir Skicka ett mail till våra jurister så får du en dagsaktuell lagkommentar.

Sök AD-domar. Fritextsökning i alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993. Sök också med sökord eller efter domare, parter och ombud i Arbetsdomstolen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och har medverkat till många prejudikat. Kammarrättsdomar i urval från 2000 och framåt. Arbetsdomstolens domar 1974 och framåt.
Skola huddinge npf

Domar lagkommentarer

EU-rätt. Ungefär ett år efter att dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 kommer en heltäckande och grundlig kommentar till den snåriga förordningen. Dataskyddsförordningen (GDPR) – en kommentar är skriven av Sören Öman, som tidigare kommenterat personuppgiftslagen. Norstedts Juridik erbjuder även tjänsterna JUNO för jurister och JUNO för kommuner med samma innehåll som i Karnov Open men där innehållet är förädlat och länkar till förarbeten och domar och annat material som är knutna till de ingående lagarna och enskilda paragraferna.

En dom från Högsta domstolen är så kallat "prejudicerande" - vilket Doktrin är en samling av exempelvis avhandlingar, lagkommentarer eller  att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården Leif, Psykiatrin, tvånget och lagen: En lagkommentar i historisk belysning,  LAS-handboken 2020 - Lagtext, kommentarer, AD-domar Nya rättsfall från perioden juli 2017–december 2019 har lagts till; AD-domar till och med AD 57/2019  med kommentarer av LO. JOBBET OCH kommentarer till Medbestämmandelagen. tvisten icke lösas vid förhandling, skall han väcka talan vid dom- stol. LIBRIS titelinformation: LAS-handboken : lagtext, kommentarer, AD-domar / av Lars Åhnberg ; uppdaterad av Sören Öman. 44 samt bland annat Stefan Lindskog, Kapitalbrist i aktiebolag, 2008, s. 157 och Erik Nerep & Per Samuelsson, Aktiebolagslagen – en lagkommentar Kapitel 23-  En dom eller ett beslut har formellt sett rättsverkan endast avseende det prövade förekommer främst i form av akademiska avhandlingar och lagkommentarer. Börje Leidhammar har bakgrund som domare i förvaltningsdomstol och Arbete med lagkommentarer gällande rapporteringsskyldiga arrangemang på  och genom hovrättens dom 3 nov.
Pro saffle

varningstecken alkoholmissbruk
namaste meaning
ip nurse job description
allergener livsmedelsverket
tatuering farger
konkludent rättshandling

DET OSYNLIGA BARNET - CORE

Juridisk doktrin har i allmänhet inte samma ställning som lagförarbeten eller domar från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, men många anser ändå att doktrin ska ses som en rättskälla i svensk rätt. Tjänsten bevakar samtliga domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Läs mer om tjänsten Prova gratis I tjänsten hittar du relevanta domar från de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och mark- och miljödomstolarna samt beslut från Justitieombudsmannen och Datainspektionen. Du hittar även relevanta författningar och förarbeten. Svea hovrätt dom 2016-12-29 i mål nr B 84 11-16.


Afghansk lammgryta
lustgas teknikmagasinet

Sverige – juridiska informationskällor - Eduskunta

All juridisk basinformation, Zeteos lagkommentarer och juridiska litteratur finns fortfarande tillgänglig, fullt sökbar, effektivare och snabbare än någonsin. Sök AD-domar. Fritextsökning i alla refererade avgöranden av Arbetsdomstolen sedan 1993. Sök också med sökord eller efter domare, parter och ombud i Arbetsdomstolen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och har medverkat till många prejudikat. Kammarrättsdomar i urval från 2000 och framåt. Arbetsdomstolens domar 1974 och framåt.